پروژه آینه تراش و لاکوبل آشپزخانه

پروژه آینه تراش و لاکوبل آشپزخانه

پروژه آقای مهندس الماسی آینه تراش و لاکوبل آشپزخانه مربوط به اپارتمان شخصی در محله دهکده المپیک که بنا به نظر کارفرما شیشه لاکوبل باید ۶ میل سکوریت رنگ کوره ای آلمانی رال مشکی و آینه برنز درجه یک با دور تراش ۳ سانتی توسط CNC لیزر برش بصورت الگوی درخواستی مشتری

پروژه:

پروژه آینه تراش و لاکوبل آشپزخانه

شرح عملیات اجرایی:

بنا به نظر کارفرما مبنی بر اجرای همزمان آینه تراش و لاکوبل آشپزخانه به رنگ مشکی در ابتدا محل های مشخص شده توسط تیم کارشناس طراحی و آماده سازی گردید و طرح مد نظر کارفرما جهت بررسی به واحد تولید ارائه و زمانبندی جهت تولید انجام شد – بر اساس روند اجرا در پروژه های نصب آینه تراش بر روی کاشی و همچنین لاکوبل آشپزخانه اماده سازی و زیر سازی باید با اهمیت بالایی انجام شود که در زمان نصب نهایی امکان اصلاح به هیچ عنوان وجود ندارد بر همین اساس اجرای آینه تراش بر قسمت ورودی سرویس بهداشتی با انجام زیر سازی طی ۶ ساعت توسط ۲ نفر و  سپس لاکوبل آشپزخانه طی ۱۸ ساعت توسط ۳ نفر انجام گردید ، شیشه در لاکوبل آشپزخانه نوع  ۶ میل سکوریت مشکی رنگ کوره ای و آینه ۶ میل برنز تراش استفاده شده است .