دیوار شیشه ای فیوز سرویس مستر

دیوار شیشه ای فیوز سرویس مستر

پروژه آقای مهندس فرقانی مجتمع مسکونی واقع شده در تهران منطقه ازگل – سفارش ساخت و نصب دیوار شیشه ای فیوز  برای سرویس مستر

پروژه:

دیوار شیشه ای فیوز سرویس مستر

شرح عملیات اجرایی:

بنا به نظر کارفرما مبنی بر اجرای دیوار شیشه فیوز گلس   در ابتدا محل های مشخص شده توسط تیم کارشناس طراحی و آماده سازی گردید و طرح مد نظر کارفرما جهت بررسی به واحد تولید ارائه و زمانبندی جهت تولید انجام شد – بر اساس روند اجرا در پروژه های نصب شیشه فیوز گلس اماده سازی و زیر سازی باید با اهمیت بالایی انجام شود که در زمان نصب نهایی امکان اصلاح به هیچ عنوان وجود ندارد بر همین اساس اجرای نصب شیشه فیوز گلس  بر قسمت ورودی سرویس مستر با انجام زیر سازی طی ۶ ساعت توسط ۲ نفر انجام پذیرفت