پروژه تامین ، نصب و راه اندازی فلوترنسمیتر

نصب و راه اندازی فلوترنسمیتر

پروژه تکمیل و نصب و راه اندازی تجهیزات آبرسانی استان خوزستان ،  فلوترنسمیتر های آب شرب استان خوزستان در قالب پروژه تله متری خوزستان در ۱۱ شهر به تعداد ۱۳ عدد

پروژه:

موضوع قرارداد : انجام محاسبات فنی و متره و برآورد جهت نصب و راه اندازی فلوترنسمیتر های تحویلی از کارفرما در محل های مشخص با رعایت اصول استاندارد نصب تجهیز و امکان برقراری ارتباط با پنل اسکادا جهت قرائت از راه دور و همچنین کنترل آب خروجی از ایستگاه و چاه و تصفیه خانه –

شرح عملیات اجرایی :

با ارائه برنامه زمانبندی و همچنین مشخص کردن محل های مورد نظر بر اساس اولویت اجرایی کارفرما تیم فنی و عملیاتی بترتیب : اروند کنار سایز ۵۰۰ – شهرک صنعتی دزفول سایز ۲۰۰-چاه آفرینش سایز ۲۰۰ – اداره مرکزی شماره ۲ سایز ۲۰۰ – شهرک منتظری سایز ۲۰۰ – شیخ انصاری سایز ۲۰۰ – قمیش سایز ۲۵۰ – زندان سایز ۲۵۰ – کوپیته ۱و۲ سایز ۲۰۰ – ایستگاه شماره ۶ اندیمشک سایز ۱۵۰ – ایستگاه شماره ۹ اندیمشک سایز ۱۵۰ – میان رود دزفول سایز ۴۰۰ – صفی آباد دزفول سایز ۴۰۰ ، انجام پذیرفت – پس از بازدید میدانی نسبت به درخواست از کرفرما مبنی بر آماده سازی پیش نیاز های محلی و متریال مورد تقبل اقدام میشد که بر اساس در خواست عملیات اجرایی (Permit) زمان اجرای مشخص شده برنامه ریزی جهت عملیات خاکبرداری – ساخت اسپول ها و آماده سازی فلنج و روکش لوله Wrapping – تامین اتصالات مورد نیاز جوش پلی اتیلن – لرزه گیر Expansion Joint توسط تیم اجرایی انجام می شد – پروژه های نصب و راه اندازی فلوترنسمیتر از جهات مختلف دارای اهمیت فراوانی برای کارفرما است و بهمین لحاظ رعایت استاندارد های نصب طبق شرایط مورد نیاز سازنده تجهیز بسیار حائز اهمیت است ، که از جمله این موارد شرایط استقرار تجهیز فلوترنسمیتر در مسیر مایع بود – جهت آماده سازی اولیه نصب و راه اندازی فلوترنسمیتر از نقشه های ژئوپلوتیک مسیر یاب لوله های زیر زمینی شبکه آب رسانی و همچنین حفاری با ماشین الات سنگین و دقیق استفاده میشد – پس از این مرحله بنا به زمان دراختیار (خاموش ) تیم اجرای بترتیب ابتدا خط لوله مورد نظر را بوسیله تجهیزات برش می دادند بعد بصورت تکه ایی اسپول های از قبل آماده شده را در محل جوشکاری می کردند – سپس تست RT انجام میشد اتصالات لرزه گیر نصب و سپس تجهیز فلو ترنسمیتر نصب و فیکس میگردید – در پایان عملیات مجدد تست های مربوطه انجام و پروژه وارد مرحله رنگ آمیزی لوله با تایید ناظر کارفرما می گردید –  در این مرحله کار کابل های قسمت اندازه گیری تجهیز فلوترنسمیتر که بر روی خط لوله بود به نمایشگر دسنگاه متصل و راه اندازی می شد