تامین ، نصب و اجرا شیشه و کرتینوال

تامین ، نصب و اجرا شیشه و کرتینوال

پروژه:

تامین ، نصب و اجرا شیشه و کرتینوال نمای ساختمان تجاری اداری آقای دکتر قنبری

شرح عملیات اجرایی:

پس از الگوبرداری از محل نصب و فریم ها سفارش شیشه ها بصورت دو لایه سکوریت ۱۰ میل ساده و ۱۰ میل برنز جهت نصب در نمای Facade و شیشه های سایز ۶ میل سایز جامبو ۴۷۰۰*۵۰۰۰ و کرتینوال مشکی آماده و به محل پروژه حمل گردید ، با توجه به سایز و ارتفاع ساختمان با هماهنگی جرثقیل بوم بلند شیشه ها بر روی فریم نصب گردید  کرتینوال در نظر گرفته شده برای این پروژه مشکی بود – از آنجا که ساختمان در منطقه خیابان عباس آباد (بهشتی ) واقع شده بود عملیات نصب شیشه ها می بایست شب هنگام انجام میشد ، شیشه های سایز جامبو برای نمایشگاه و ورودی ساختمان در نظر گرفته شده بود