مدیریت پروژه ساختمانی (CM) یک سرویس حرفه ای است که با استفاده از تکنیک های تخصصی و مدیریت پروژه برای نظارت بر برنامه ریزی، طراحی و ساخت یک پروژه از ابتدای شروع تا پایان آن است. هدف از CM کنترل زمان، هزینه و کیفیت پروژه است. [۱] CM با تمام سیستم های تحویل پروژه سازگار است، [۲] از جمله طراحی طرح ساخت، ساخت و طراحی، CM در معرض خطر و مشارکت های خصوصی خصوصی. مدیران حرفه ای ساخت و ساز ممکن است برای مقاصد بلند مدت، بزرگ در مقیاس بزرگ، (سرمایه گذاری تجاری، زیرساخت های حمل و نقل، تاسیسات صنعتی و زیرساخت های نظامی)، به نام پروژه های سرمایه ای ذخیره شوند بر همین اساس واحد مدیریت ساخت و ساز شرکت تارا با بهره گیری از مدیران و کارشناسان مجرب و با تخصص در حوزه مدیریت قادر است کلیه نیازهای بخش مدیریتی مشتری را با رعایت اصول استاندارد و تغییر آن از روش های سنتی به نوین همواره با کیفیت مطلوب در راستای تحقق آنچه مدیران ارشد و سرمایه گذاران به دنبال آن هستند محقق ساز و با ارائه خدمات: معیار سنجی قرارداد - برنامه ریزی و بودجه بندی و کنترل پروژه و نهایتا تهیه و پیگیری و وصول صورت وضعیت های مالی – آماده سازی فرمت های مختلف گزارشات مدیریتی و ارزش یابی کار – شناسایی و اعلام فعالیت های گلوگاهی در کل قرارداد و بخش مدیریت استراتژی که در ان بهترین روش عملکرد کار همراه با ادعا های قراردادی است در خدمت باشد.

Content Image

Content Image