طراحی :یک طرح یا کنوانسیون برای ساخت یک شی، سیستم یا تعامل قابل اندازه گیری توسط انسان است (از جمله طراحی : معماری، نقشه های مهندسی، فرآیندهای کسب و کار، مدارهای مدار و الگوهای خیاطی). ۱- طراحی دارای متون مختلف در زمینه های مختلف است . در بعضی موارد، ساخت مستقیم از یک شی (مانند سفالگری، مهندسی، مدیریت، برنامه نویسی، و طراحی گرافیک) نیز در نظر گرفته شده است که از تفکر طراحی استفاده کند. طراحی اغلب نیازمند توجه به ابعاد زیباشناختی، کاربردی، اقتصادی و اجتماعی-سیاسی است که تحقیق، تفکر، مدل سازی، تنظیم تعاملی و طراحی مجدد را شامل شود. در عین حال، انواع مختلفی از اشیاء ممکن است طراحی شوند، از جمله لباس، رابط کاربر گرافیکی، آسمان خراش ها، هویت شرکت ها، فرآیندهای کسب و کار، و حتی روش ها و یا فرایندهای طراحی. ۲- بنابراين "طراحي" ممكن است مفصل باشد كه به يك انتزاع قطعي از يك يا چند مورد (طراحي چيزي) يا يك فعل براي فرآيند خلقت اشاره شده است كه در چارچوب دستوري آن مشخص شده است. این عمل خلاقیت و نوآوری است.
ساخت و ساز: فرآیند ساخت یک ساختمان یا زیرساخت است. ۱- ساخت و ساز از تولید متفاوت بوده در تولید معمولا شامل تولید انبوه از اقلام مشابه بدون خریدار تعیین شده ، در حالی که ساخت و ساز معمولا در محل برای مشتری شناخته شده است. ۲- ساخت و ساز به عنوان صنعت شامل شش تا نه درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته است. ۳- ساخت و ساز با برنامه ریزی، طراحی و تامین مالی شروع می شود؛ و تا زمانی که پروژه ساخته شده و آماده استفاده باشد ادامه دارد. ساخت و ساز در مقیاس بزرگ نیازمند همکاری در رشته های مختلف است. یک معمار به طور معمول این کار را مدیریت می کند و یک مدیر ساخت و ساز، مهندس طراحی، مهندس ساختمان یا مدیر پروژه بر آن نظارت دارد. کسانی که در طراحی و اجرا قرار دارند باید شرایط زون بندی، تاثیر محیط زیستی کار، برنامه ریزی، بودجه بندی، ایمنی ساختمان، دسترسی و حمل و نقل مصالح ساختمانی، تدارکات، نارسایی عمومی را که ناشی از تاخیر ساخت و ساز و مزایده است، در نظر بگیرند. پروژه های بزرگ ساختمانی گاهی به عنوان mega projects نام گذاری می شود.

Content Image

Content Image