ده توصیه به دارندگان سرمایه خرد برای شروع کار

ده توصیه به دارندگان سرمایه خرد برای شروع کار

✍️محمد حسین ادیب

دو پرسش مطرح است :

الف -چه بخشی بیشترین سود آوری را در آینده دارد ؟

ب -چه کالاهایی بیشترین افزایش قیمت را در آینده
خواهد داشت ؟

عده ای تصور می کنند اگر پاسخ این دو پرسش را بدانند ، حتما در کسب و کار موفق خواهند شد، در حالیکه اگر این دو‌ نکته را بدانید و به ده توصیه ذیل عمل نکنید ، اگر ورشکست نشوید آدم خوش شانسی هستید !

ده توصیه به دارندگان سرمایه خرد برای شروع کار :

۱️⃣در دنیای پر رقابت امروز ، فقط کاری را شروع کنید که به آن عشق می ورزید
۲️⃣فقط به صورت خویش فرما وارد حوزه ای شوید که صلاحیت فنی ورود به آن را داشته باشید ( تخصص ورود به آن رشته را داشته باشید )
۳️⃣حداقل پنج سال زیر نظر یک آدم موفق در آن رشته ، مهارت های کاری را یاد گرفته باشید ( مهارت کاری لازم را داشته باشید ، مهارت غیر از دانش است ، اولی ، دانش ورود به آن بخش است ، دومی مهارت ورود به آن بخش است )
✅کسانی که بدون عشق ، دانش و مهارت به صورت خویش فرما وارد پروسه کار جدید میشوند اگر ورشکست نشوند ، آدم خوش شانسی بوده اند

۴️⃣منطق بازار بگونه ایست که شما باید مدام توانایی خود را اثبات کنید آیا آمادگی روحی آن را دارید ؟

۵️⃣به کارمزد معاملاتی و مالیاتی هم توجه کنید

۶️⃣به قوانین مرتبط با حوزه کاری مسلط باشید

۷️⃣هر شش سال یکبار ، باید شیوه کسب و کار خود را عوض کنید آیا آمادگی روحی آن را دارید ؟

۸️⃣شما باید به جمع آوری اطلاعات درست از رقبا همت کنید آیا این کار را در دستور کار خواهید داشت ؟

۹️⃣شرکتی موفق است که به قیمت گذاری رقبا ، بسیار حساس باشد

۱️⃣۰️⃣شرکتی موفق است که به تلقی مشتریان بها دهد آیا شما آمادگی روحی این کار را دارید ؟

یک کاغذ بردارید و بنویسید با کدام یک از ده عامل فوق مشکل دارید ؟ اگر این ده مشکل حل نشود عمل به دیگر توصیه های این کانال ، اگر باعث زیان شما شود نباید متعجب شوید ، مطالب این کانال در صورت عمل به مولفه های ده گانه بالا جواب می دهد