روشهای اجرای ارت يا زمين حفاظتی

روشهای اجرای ارت يا زمين حفاظتی

بطور کلی جهت اجرای ارت و سیستم حفاظتی دو روش کلی وجود دارد که ذیلاً ضمن بیان آنها، موارد استفاده و تجهیزات مورد نیاز هر روش و نحوه اجرای هر یک بیان می گردد.

۱ـ زمین عمقی در این روش که یک روش معمول می باشد از چاه برای اجرای ارت استفاده می شود.

۲- زمین سطحی: در این روش سیستم ارت در سطح زمین (برای مناطقی که امکان حفاری عمیق در آنها وجود ندارد) و یا در عمق حدود ۸۰ سانتیمتر اجرا می گردد.

در چه شرایطی از روش سطحی برای اجرای ارت استفاده نمائیم؟در مکانهایی که:

ـ فضای لازم و امکان حفاری در اطراف سایت وجود داشته باشد

ـ ارتفاع از سطح دریا پائین باشد مانند شهرهای شمالی و جنوبی کشور

ـ پستی و بلندی محوطه سایت کم باش

ـ فاصله بین دکل و سایت زیاد باشد.

با توجه به مزایای روش سطحی اجرای ارت به این روش ارجحیت دارد.

اجرای ارت به روش عمقی

الف) انتخاب محل چاه ارت: چاه ارت را باید در جاهایی که پایین ترین سطح را داشته و احتمال دسترسی به رطوبت حتی.الامکان در عمق کمتری وجود داشته باشد و یا در نقاطی که بیشتر در معرض رطوبت و آب قرار دارند مانند زمین های چمن، باغچه ها و فضاهای سبز حفر نمود.

ب) عمق چاه: با توجه به مقاومت مخصوص زمین، عمق چاه از حداقل ۴ متر تا ۸ متر و قطرآن حدودا ۸۰ سانتیمتر می تواند باشد. در زمین هایی که با توجه به نوع خاک دارای مقاومت مخصوص کمتری هستند مانند خاکهای کشاورزی و رسی عمق مورد نیاز برای حفاری کمتر بوده و در زمینهای شنی و سنگلاخی که دارای مقاومت مخصوص بالاتری هستند نیاز به حفر چاه با عمق بیشتر می باشد. برای اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک از دستگاههای خاص استفاده می گردد. در صورتی که تا عمق ۴ متر به رطوبت نرسیدیم و احتمال بدهیم در عمق بیشتر از ۶ متر به رطوبت نخواهیم رسید نیازی نیست چاه را بیشتر از ۶ متر حفر کنیم. بطور کلی عمق ۶ مترو قطر حدود ۸۰ سانتیمتر برای حفر چاه پیشنهاد می گردد.

محدوده مقاومت مخصوص چند نوع خاک در جدول زیر آمده است.

نوع خاک مقاومت مخصوص زمین (اهم متر)

باغچه ای ۵ الی ۵۰

رسی ۸ الی ۰

مخلوط رسی، ماسه ای و شنی ۲۵ الی ۴۰

شن و ماسه ۶۰ الی ۱۰۰

سنگلاخی و سنگی ۲۰۰ الی ۱۰۰۰۰

ج) مصالح مورد نیاز

مصالح مورد نیاز و مشخصات آن برای اجرای چاه ارت (روش عمقی) و Rod کوبی (روش سطحی) در جدول زیر آمده است.

ردیف نوع جنس توضیحات

۱میله برقگیر میله برقگیر به طول ۵/۱متر و قطر آن۱۶ میلیمتر و جنس آن مس خالص و نوک تیز باشد

۲بست میله برقگیر به سیم ارت جهت اتصال میله برقگیر به سیم ارت در نقاطی که ارتفاع دکل حدودا ۲۰ متر باشد

۳یوبولیت جهت استغاده در میله برقگیر

۴بست سیم به دکل سیم نمره ۵۰ را به اندازه های لازم بریده و رشته رشته کرده جهت اتصال سیم ارت به دکل استفاده می نمائیم

۵ تسمه آلومینیومی یا مسی در اندازه ۳*۳۰*۱۰۰ میلیمتر عدد بکار گیری با یوبولیت جهت بستن میله برق گیر در دکل های مهاری

۶سیم مسی نمره ۵۰ متر ۷ رشته

۷کابلشو نمره ۵۰ جهت اتصال سیستم ارت به شینه داخل سایت و یا اتصال پای دکلهای مهاری و خود ایستا به سیستم ارت

۸لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر برای ایجاد پوشش عایق روی سیم مسی در محوطه و محل تردد

۹بست لوله پلی اتیلن همراه پیچ و رولپلاک جهت اتصال لوله پلی اتیلن به دیوار

۱۰پودر انفجاری cadweld جهت جوش دادن سیم به صفحه یا سیم به میله ROD یا اتصال سیمها به یکدیگردر نقاطی که دسترسی به جوش نقره یا جوش برنج وجود ندارد

۱۱شینه مسی به ابعاد ۳*۳۰*۲۵۰ میلیمتر برای نصب در داخل سایت و اتصال دستگاهها به آن

۱۲صفحه مسی ۵٫*۵۰*۵۰ مورد استفاده در روش عمقی

۱۳مقره همراه پیچ و رولپلاک جهت اتصال شینه مسی به دیوار

۱۴پیچ و مهره نمره ۸ با واشر فنری و تخت جهت استفاده شینه مسی –پلیت-شینه پای دکل و …

۱۵بست سیم به صفحه مسی به منظورمحکم کردن اتصال سیم روی صفحه مسی

۱۶بست دو سیم نمره ۵۰ جهت اتصال دو سیم نمره ۵۰ روی زمین

۱۷پلیت مخصوص اتصال میله برقگیر به دکل برای دکل های خود ایستای ۶۰متری استفاده می گردد

۱۸شینه مسی مخصوص پای دکل ۳*۳۰*۱۰۰ برای وصل نمودن پای دکل های خود ایستای ۶۰متری به سیستم ارت

۱۹میله ROD در روش سطحی استفاده می گردد

۲۰بست مربوط به سیم مسی و میله ROD برای اتصال سیم به میله برقگیر یاROD

۲۱کرپی ابروئی همراه پیچ و مهره برای بستن میله برقگیر به دکل های ۱۰۰ فوتی و دکل های خود ایستای لوله ای

۲۲بنتونیت اکتیو کیلو برای روش عمقی و سطحی

۲۳بست میله برقگیر به پلیت جهت اتصال میله برقگیر به پلیت در دکلهای خود ایستای۶۰متری

×: صفحه مسی به ابعاد ۵/.*۴۰*۴۰ سانتیمتر برای مناطق شمالی کشور و ۵/۰*۵۰*۵۰ سانتیمتر برای مناطق نیمه خشک مانند تهران و ۵/۰*۷۰*۷۰ سانتیمتر برای مناطق کویری استفاده شده و محصول کارخانه مس شهید باهنر باشد. از صفحه مسی با ضخامت ۳ یا ۴ میلیمتر نیز می توان استفاده نمود.

د) اتصال سیم به صفحه مسی

اتصال سیم به صفحه مسی بسیار مهم می باشد و هرگز و در هیچ شرایطی نباید این اتصال تنها با استفاده از بست، دوختن سیم به صفحه و یا … برقرار گردد. بلکه حتما باید سیم به صفحه جوش داده شود و برای استحکام بیشتر با استفاده از ۲ عدد بست سیم به صفحه (ردیف ۱۵ جدول مصالح مورد نیاز) بسته شده و محکم گردد. برای جوش دادن قطعات مسی به یکدیگر از جوش برنج یا نقره استفاده شود و در صورت عدم دسترسی به این نوع جوش از جوش (Cadweld) استفاده گردد.

ه) حفر چاه ارت

با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه چاهی با عمق مناسب و در مکان مناسب (با توجه با راهنمای انتخاب محل چاه ارت) حفر گردد. شیاری به عمق ۶۰سانتیمتر از چاه تا پای دکل برای مسیر سیم چاه ارت تا برقگیر روی دکل همچنین برای سیم ارت داخل ساختمان حفر نمائید. در صورتی که مسیر ۲ سیم مشترک باشد بهتر است مسیر دو سیم ایزوله گردند. همینطور مسیر سیمها باید کوتاهترین مسیر بوده و سیم میله برقگیر و ارت حتی الامکان مستقیم و بدون پیچ و خم باشد و نبایستی خمهای تند داشته باشد و در صورت نیاز به خم زدن سیم در طول بیش از ۵۰ سانتیمتر انجام گردد.

و) پر نمودن چاه ارت

۱- ابتدا حدود ۲۰ لیتر محلول آب و نمک تهیه و کف چاه میریزیم بطوریکه تمام کف چاه را در برگیرد بعد از ۲۴ ساعت مراحل زیر را انجام می دهیم

۲- به ارتفاع ۲۰ سانتیمتر از ته چاه را با خاک رس و یا خاک نرم پر مینمائیم.

۳- به مقدار لازم (حدود ۴۵۰کیلو گرم معادل ۱۵ کیسه ۳۰ کیلو گرمی)بنتونیت را با آب مخلوط کرده و بصورت دوغاب در میاوریم و مخلوط حاصل را به ارتفاع ۲۰ سانتیمتر از کف چاه میریزیم هر چه مخلوط حاصل غلیظ تر باشد کیفیت کار بهتر خواهد بود.

۴- صفحه مسی را به ۲ سیم مسی نمره ۵۰ جوش میدهیم این سیمها یکی به میله برقگیر روی دکل و دیگری به شینه داخل ساختمان خواهد رفت بنابراین طول سیم ها را متناسب با طول مسیر انتخاب می نمائیم.

۵- صفحه مسی را بطور عمودی در مرکز چاه قرار می دهیم

۶- اطراف صفحه مسی را با دوغاب تهیه شده تا بالای صفحه پر می نمائیم

۷- لوله پلیکای سوراخ شده را بطور مورب در مرکز چاه و در بالای صفحه مسی قرار می دهیم و داخل لوله پلیکا را شن میریزیم تا ۵۰ سانتیمتر از انتهای لوله پر شود این لوله برای تامین رطوبت ته چاه می باشد و در فصول گرم سال تزریق آب از این لوله بیشتر انجام گردد. لازم بذکر است در مواردی که چاه ارت در باغچه حفر شده باشد و یا ته چاه به رطوبت رسیده باشد و یا کلا در جاهایی که رطوبت ته چاه از بالای چاه یا از پایین چاه تامین گردد نیازی به قراردادن لوله نمی باشد

۸- بعد از قراردادن لوله پلیکا به ارتفاع ۲۰ سانتیمتر از بالای صفحه مسی را با دوغاب آماد شده پر مینمائیم.

۹- الباقی چاه را هم تا ۱۰ سانتیمتر بر سر چاه مانده، با خاک معمولی همراه با ماسه یا خاک سرند شده کشاورزی پر می نمائیم و ۱۰ سانتیمتر از چاه را برای نفوذ آب باران و آبهای سطحی به داخل چاه با شن و سنگریزه پر می نمائیم. روئ چاه مخصوصا در مواقعی که از لوله پولیکا استفاده نمی گردد نباید آسفالت شده و یا با سیمان پر گردد.

۱۰- داخل شیار های حفاری شده را با خاک سرند شده کشاورزی یا خاک نرم معمولی و یا خاک معمولی مخلوط با بنتونیت پر نمائید. نصب شینه و میله برقگیر شینه داخل ساختمان باید توسط مقره هایی از دیوار ساختمان ایزوله گردد. قطر و طول شینه بستگی به تعداد انشعابات داخل ساختمان دارد. (تمامی تجهیزات داخل ساختمان بایستی بطور جداگانه و موازی به این شینه متصل گردد.) در حالتیکه دکل روی ساختمان قرار داشته باشد سیم میله برقگیر نبایستی از داخل ساختمان برده شود بلکه باید خارج از ساختمان سیم کشیده شود و همینطور مسیر عبوری سیم ارت به داخل ساختمان تا شینه ورودی ساختمان باید عایق دار باشد.

در پای دکل توسط بست، سیم میله برقگیر به یکی از پایه های دکل خیلی محکم متصل شود و تا بالای دکل به میله برقگیر متصل گردد. لازم بذکر است مسیر میله برقگیر از کابلهایی که به آنتنها می روند باید جدا باشد.

اجرای ارت به روش سطحی: هفت روش برای اجرای زمین سطحی وجود دارد که عبارتند از:

۱- ROD

RING -2

۳- پنجه ای (شعاعی)

۴- مختلط

۵- حلزونی

۶- الکتروشیمیایی

۷- شبکه ای

اجرای ارت به روش ROD کوبی

مصالح مورد نیاز: مصالح مورد نیاز همانند روش عمقی می باشد با این تفاوت که به جای صفحه مسی از میله های مغز فولادی ۵/۱ متری و با قطر ۱۴ میلیمتر و با روکش مس استفاده می نمائیم.

روش اجرا: کانالی به عمق ۸۰ سانتیمتر و عرض ۴۵ سانتیمتر و طول X حفر می نمائیم طول کانال را به دو روش میتوان تعیین نمود.

الف – اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک و انجام محاسبات لازم

ب – به روش تجربی که در ادامه شرح داده می شود.

ج – چنانچه سایت دارای دکل خود ایستا می باشد برای حفر کانال از فاصله بین اتاق تجهیزات و دکل و همچنین اطراف دکل استفاده شود.

د – چنانچه دکل روی ساختمان قرارداشته حفاری با در نظر گرفتن اتاق دستگاه و دکل در مسیری که زمین رطوبت بیشتری دارد انجام گیرد.

ه – پس از آماده شدن کانال ۲ میله به فاصله ۳متر از یکدیگر در زمین میکوبیم به گونه ای که حدود ۱۵ سانتیمتر از میله ها بیرون بمانند سپس ۲میله را با کابل مسی یا کابل برق به هم وصل نموده و با دستگاه ارت سنج مقاومت زمین ایجاد شده را اندازه میگیریم، چنانچه مقاومت نشان داده شده با دستگاه بالای ۴ اهم بود میله دیگری به فاصله ۳ متر از میله دوم میکوبیم و با اتصال ۳ میله به هم مقاومت زمین ایجاد شده را اندازه گیری می نمائیم. اینکار را تا زمانی که مقاومت اندازه گیری شده به زیر ۴ اهم برسد ادامه می دهیم بعد از آنکه به تعداد کافی میله کوبیده شد سیمی را که به شینه مسی نصب شده در اتاق دستگاه متصل است به تک تک میله ها جوش داده و به سمت دکل میبریم.

و – برای پر نمودن کانال ابتدا با بنتونیت روی سیم مسی را پوشانده (در زمین هایی که رطوبت کافی ندارند) و سپس با خاک سرند شده کشاورزی یا خاک نرم کانال را پر می نمائیم.

ز – مقاومت زمین اجرا شده را اندازه گیری نموده و ثبت مینمائیم ( بعد ازپر کردن کانال مقاومت زمین اندازه گیری شده کاهش خواهد داشت و باید کمتر از ۳ اهم باشد.)

نکته: در مناطق سردسیر عمق کانال حفاری شده و بطور کلی مسیر عبور کابل مسی خیلی مهم می باشد و نباید در معرض یخبندان قرار گیرد. تاثیر کاهش درجه حرارت بر افزایش مقاومت سیستم زمین به شرح زیر می باشد.

دما بر حسب درجه سانتیگراد میزان مقاومت بر حسب اهم بر متر

۲۰+ ۷۲

۱۰+ ۹۹

۰ ۱۳۸

۵- ۷۹۰

سایر روش ها: روش های دیگر در مناطق کوهستانی و سنگلاخی و مکانهای خاص کاربرد دارد که بنا به مورد با بازدید از محل و اندازه گیریهای لازم میتواند طرح مناسب تهیه گردد

اجرای ارت در ارتفاعات

ارتفاعات کشور را با توجه به نوع زمین و خاک می توان به سه دسته تقسیم کرد.

ارتفاعات خاکی که امکان حفاری و کوبیدن میله مغز فولادی در آنها وجود دارد

ارتفاعات سنگلاخی که امکان حفاری عمیق در آنها وجود ندارد ولی میتوان شیار ایجاد کرد.

ارتفاعات صخره ای

برای حالت اول: به یکی از روش های حفر چاه یا کوبیدن ROD میتوان سیستم ارت را اجرا نمود

در حالت دوم: شیارهایی بصورت ستاره و پنجه ای ایجاد نموده و تسمه مسی را در داخل شیار ها خوابانده و برای کاهش مقاومت روی تسمه را با مخلوط خاک و بنتونیت می پوشانیم.

نکته: کلیه اتصالات در زیر خاک باید به یکدیگر جوش داده شود

روش اول

در زمینهای صخره ای که امکان حفاری وجود ندارد با مصالح ساختمانی کانال ساخته، تسمه مسی را در کف کانال خوابانده و کانال را با بنتونیت پر می نمائیم. طول کانال یا کانالها باید به اندازه ای باشد که مقاومت اندازه گیری شده زیر ۳ اهم گردد. برای گرفتن نتیجه مطلوب میبایستی داخل کانال بصورت مصنوعی دائما مرطوب نگهداشته شود.

روش دوم

روش شبکه ای است بدین صورت که ابتدا شبکه شطرنجی با سیم مسی به طول ۳+x و عرض۳+y بطوریکه نقاط اتصال به هم جوش داده شده درست کرده سپس با مصالح ساختمانی آنرا در زمین با بنتونیت به ارتفاع ۴۰cm بطوریکه ابتدا ۲۰cm بنتونیت ریخته سپس شبکه ساخته شده را قرار داده و روی آنرا هم تا ۲۰cm با بنتونیت می پوشانیم و انشعابهای لازم جهت دکل و سایت ونقاط دیگر از آن گرفته میشود متغییر های x و y به میزان مقاومت خوانده شده بستگی دارد

نکات عمومی و مهم در خصوص سیستمهای ارت

۱- کلیه اتصالات با مفتول برنج یا نقره جوشکاری گردد.سطح جوش باید CM 6 باشدو جهت اتصالات وجوشکاری رعایت گردد(در مواردی کدولد توصیه میشود).

۲- ازهرپایه دکلهای خودایستا هم فونداسیون دکل توسط سیم مسی و بست مخصوص به سیستم ارت و هم پای دکل به سیستم ارت جوشکاری گردد.

۳- سیم میله برقگیر ازپایه ای که آنتنهای کمتری نصب می شود و با کابلهای روی لدر حداکثرفاصله را داشته باشد،بدون خمش درمسیر ومستقیما به رینگ داخل کانال و از کوتاهترین مسیر توسط جوش متصل گردد.

۴- میله برقگیر روی دکل در بالاترین نقطه دکل(با رعایت مخروط حفاظتی با زاویه ۴۵ درجه ) بطوریکه تجهیزات راکاملا پوشش دهد،قرارگیرد و جنس آن تمام مس با آلیاژ استاندارد به قطرmm 16 و طول آن بستگی به ارتفاع نصب انتنهای روی دکل دارد.

۵- شعاع خم سیم مسی حداقل CM20 وزاویه قوس حداقل ۶۰ درجه رعایت گردد(رعایت زاویه خمش سیم مسی )

۶- پایه.ها و نقاط ابتداوانتهای لدر افقی به سیستم گراند متصل گردد.

۷- کلیه کابلهای ورودی به سالن دستگاه توسط بست گراند به بدنه دکل و ابتدای لدر افقی (بعد از محل خم شدن کابل)گراند شوند.

۸- به هیچ عنوان در روی دکل،جوشکاری صورت نگیرد.

۹- اتصال از شبکه گراند سیستم اجرا شده به تانکر سوخت دیزل ژنراتور، تانکر آب هوایی، اسکلت فلزی ساختمان و در و پنجره های اتاق دستگاه صورت گیرد.

۱۰- اگر سیستمی.ازقبل.اجرا شده باشد،سیستم قدیم به.جدید در عمق.خاک متصل گردند.

۱۱- سیم.ارت. درروی زمین باید باروکش.وسیم.داخل.کانالها. باید بدون روکش و مستقیم کشیده شود.

۱۲- پرکردن کانال باید با خاک سرند شده کشاورزی یا خاک نرم انجام گردد.

۱۳- ارتفاع نصب شینه مسی CM 50 ازکف تمام شده باشد.

۱۴- شینه داخل اتاق حدالمقدور به چیدمان دستگاهها نزدیک باشد.

۱۵- ازهر دستگاهی جداگانه سیم ارتی به شینه متصل گردد (قطر و طول شینه گراند بستگی به تعداد انشعابات آن دارد).

۱۶- در دکلهای مهاری پر ظرفیت، مهارهای دکل بایستی توسط بست مخصوص به گراند اتصال یابد.

۱۷- جهت استفاده ترانس برق شهر در ایستگاههای مخابرات بایستی گراند جداگانه اجرا گردد.

۱۸- در سایتهای کامپیوتری جهت اجرای سیستم زمین حتی المقدور بایستی از یک زمین با سطح یکنواخت ( بدون شیب) استفاده نمود.

۱۹- در ایستگاهها بین نول و گراند نبایستی اختلاف ولتاژ وجود داشته باشد.

۲۰- در دکلهای پر ظرفیت که ابعاد قسمت بالای دکل بیشتر از m 2 می باشد نیاز به نصب یک عدد برقگیر اضافی در سمت مقابل برقگیر اول می.باشد.

۲۱- در سیم کشی داخل محوطه سایت های کامپیوتری برای چراغهای روشنایی و سایر موارد باید از کابل زمینی استفاده گردد و در ایستگاههای بالای کوه و نقاط دور از شهر نباید از چراغهای روشنایی خیابانی استفاده شود.

۲۲- استاندارد قابل قبول آزمایش و تحویل اتصال زمین برای سایتهای کوچک زیر ۱۰ اهم و برای سایت های بزرگ و مهم زیر ۳ اهم می باشد.

۱- حفر و ایجاد چاه ارت استاندارد جهت حفاظت و ایمن سازی افراد، تجهیزات و دستگاه ها

۲- حفر و ایجاد چاه ارت استاندارد جهت ایمن سازی اتاق سرور

۳- حفر و ایجاد چاه ارت استاندارد جهت ایمن سازی انواع دکل های مخابراتی (دکل مهاری، خودایستا و منوپل)

۴- حفر و ایجاد چاه ارت استاندارد جهت ایمن سازی مجتمع های مسکونی، برج ها و ساختمان ها

۵- حفر و ایجاد چاه ارت استاندارد جهت ایمن سازی پست های برق

۶- حفر و ایجاد چاه ارت استاندارد جهت ایمن سازی سیستم های کنترل دقیق و تجهیزات دیجیتال مشاوره و بازدید از محل حفر چاه ارت بصورت رایگان توسط کارشناسان این شرکت انجام می پذیرد.

برای تست چاه ارت خود به دو صورت میتوانید عمل نمایید

۱- توسط دستگاه ارت سنج در این حالت برای تست چاه ارت دو عدد سوند که جزء لوازم جانبی دستگاه ارت سنج می باشد را در فاصله های مساوی بین ۵ تا ۱۰ متر و در یک راستا از چاه در زمین قرار دهید لازم به ذکر است جهت تست دقیق، این فاصله ها حتماً برابر باشند بطوری که اگر سوند اول را در فاصله ۶ متری از چاه نصب نمودید سوند دوم را در فاصله ۱۲متری از چاه و یا ۶ متری ازسوند دوم نصب نمایید.سپس سه عدد پراپ دستگاه را بترتیب به سیم ارت چاه و سوند اول ودوم وصل نموده و سپس چاه ارت را تست نمایید.

۲- توسط یک عدد ترانسفورماتور ایزوله، یک عدد ولتمتر و یک عدد آمپرمتر در این حالت نیز مانند حالت قبل سوند ها را در زمین قراردهیدسپس آمپر متر را با ثانویه ترانس سری نمایید و یک سر آزاد ترانس را به سیم ارت چاه وصل نموده ویک سر آمپر متر را به سوند آخر وصل نمایید. یکسر ولتمتر را به سیم ارت چاه و سر دیگرآن را به سوند اول وصل نمایید سپس اولیه ترنس ایزوله را به برق ۲۲۰ ولت وصل نموده و مقدار ولت قرائت شده را بر مقدار عدد آمپر متر تقسیم نمایید. مقدار بدست آمده مقاومت تقریبی چاه ارت شما می باشد.

احداث چاه ارت برای کلیه پست های برق و سیستم های قدرت تحویل زیر ۲ اهم در صورت نیاز ۲- احداث چاه ارت برای سیستم های ابزاردقیق و کنترل و دستگاه های دقیق و گران قیمت با ضمانت تحویل زیر ۱ اهم در این چاه ها از مواد کاهنده اهم زمین و بنتونیت و خاک رس با زیرسازی مناسب و به روش مهندسی و به مقدار مورد نیاز، اجرا میگردد وقتی بار الکتریکی انباشته شده در ابرها تخلیه شده و به صورت یک قوس الکتریکی به زمین برخورد کند، صاعقه اتفاق می افتد. ولتاژ صاعقه معمولاً بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون ولت در نوسان است و بعضاً تا ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ولت هم افزایش پیدا می کند. این جریان در حدود ۱۰٫۰۰۰ آمپر شدت دارد.

می توان نتیجه گرفت که صاعقه به طور معمول حدود ۱۰۰ میلیارد وات (!) انرژی تولید می کند و می تواند این مقدار را تا ۱۶۰۰۰ میلیارد وات (!) نیز بالا ببرد. صاعقه می تواند علاوه بر تلفات جانی، بطور مستقیم و یا غیر مستقیم باعث اختلال و صدمات شدید در تجهیزات و ادوات شبکه، « ایجاد میدانهای شدید مغناطیسی » و یا « اضافه ولتاژهای » قدرتمند مخابرا ت شده و باعث خسارات زیادی گردد. به منظور جلوگیری از ایجاد اینگونه خسارات و حفاظت و ایمن سازی افراد، تجهیزات و دستگاه ها، باید اضافه ولتاژ تولید شده را در جایی خنثی نماییم. سیستم ارتینگ ( خازنی و معمولی ) بهترین راهکار جهت دستیابی به این هدف می باشد.

برخی مدل های پیشنهادی با توجه به این زمینه کاری

 

۳۸۲۲۵۲ محصول کمپانی EXTECH

UT521 محصول کمپانی UNI-T

UT522 محصول کمپانی UNI-T

GRT300 محصول کمپانی EXTECH

ارت سنج کلمپی

۳۸۲۳۵۷ محصول کمپانی EXTECH

UT275 محصول کمپانی UNI-T

مخترع و طراح ۱۰ ساله ایرانی !

مخترع و طراح ۱۰ ساله ایرانی !

که شرکت تسلا و ولوو خواهان او هستند و بجای تحصیل در مدرسه در دانشگاه تدریس میکند ! فرای هرگونه حسادت و تخریب ، حسین عطائی نوجوان ۱۰ ساله ای که در چند روز اخیر در صدا و سیما و شبکه های مجازی مثل تمام هم سن هایش که با یک شیرین کاری و یا کلیپ به صدر اخبار میرسند و یاد آوری میکنن به ما : نوجوانی که جراح مغز بود و یا دختری که در زیر زمین محل زندگی توانسته خط غنی سازی اورانیوم ایجاد کند ! واقعا ما با ساختار این کشور چه کار کردیم که همچین اتفاقاتی در حال وقوع هست و ما هم فقط مثل … دنبال رو دیگران از هر چیزی یک کوه میسازیم و بعد هم دنبال چیز هایی دیگر میگیردیم ! آیا این موارد بخاطر بیکاری بیش از حد نیست ؟ چرا مجری شبکه ای ما که اتفاقا انسان با کمالاتی هست از این نوجوان نمی پرسه چرا انگشتر عقیق اونم دو تا در دست راست و آن هم در انگشت های ۲ و ۳ پوشیده ای ؟ چرا نمی بینیم که چطور برنامه ریزی شده و حتی آموزش دیده صحبت می کند(زبان بدن ) این بچه ۱۰ ساله که هنوز دندان شیری در دهان دارد ؟ اینکه از زبان بدن مثل یک دوره دیده استفاده می کنه خود جای تعمق بیشتریست ! طراح مفهومی یا کانسپت آرتیست یک نوع خلاقیت حساب میشه که تقریبا  مسئله زیاد سختی نیست و البته با ممارست و کار زیاد و تجربه و تحصیل میتواند به طراح واقعی تبدیل بشه ! چرا ما از خود نمی پرسیم در جامعه اروپا و حتی آمریکا افراد زیر ۱۸ سال اجازه کار و حتی مشاوره ندارد و کارفرما در هیچ کجای قانون کار اجازه استخدام افراد زیر ۱۸ سال را نمی دهد ! و در پایان بنظر بنده ما نیازمند پرورش و تولید همچین افرادی را داریم شکی نیست اما باید از روش های درست و مطابق با اصولی که در جهان حاکم هست پیش برویم تا افرادی مثل #حسین عطائی را به وفور در جامعه آینده داشته باشیم – از آنجا که خود من در ۲ مورد اختراع و تولید نو آورانه نتونستم حتی یک نماینده مجلس رو هم ببینم و علی رقم تلاش فراوان در معاونت به اصطلاح #علمی و پژوهشی #ریاست جمهوری به جایی نرسیدم و الان سخت در حال تلاش هستم برای حداقل درآمد ماهیانه برای گذران زندگی چطور میشود که یک شبه معاون ریس سازمان برنامه و بودجه شد ؟؟؟ امثال من در این جامعه فراوان هستن که علی رقم تمام تلاش ها اما دیده نمیشن و به خاطر نداشتن لابی های قوی باید روی پای خودشون بایستن ، امیدوارم در آینده بهترین ها برای حسین عطائی و فرزندان این مرز و بوم اتفاق بایفتد –

مجموعه کاتالوگ & بروشور

مجموعه کاتالوگ & بروشور

مجموعه تارا در راستای ارائه خدمات بهتر و مشاوره و راهنمایی به مشتریان و مراجعه کننده گان به وب سایت شرکت تارا تجارت آریا بخش مربوط به مجموعه کاتالوگ & بروشور را راه اندازی و در دسترس عموم قرار داده ، در این بخش سعی شده کاربردی ترین مجموعه کاتالوگ & بروشور تخصصی و محصولات و خدمات شرکت تارا تجارت آریا جهت ارائه و استفاده عمومی در دسترس قرار گردد خواهشمندیم با مطالعه مجموعه کاتالوگ & بروشور های ما را در بیان توانایی های شرکت به مشتریان یاری نمایید - اگر به هر صورت کاتالوگ مد نظر خود را نیافتید می توانید با اعلام نوع کاتالوگ به ما ، کاتالوگ در کوتاه ترین زمان تهیه و در اختیار شما گذاشته خواهد شد

لطفا به صفحه مراجعه بفرمایید :

کاتالوگ و بروشور

واکنش بازار بورس افت کرد، دلار بالا رفت

واکنش بازار بورس افت کرد، دلار بالا رفت

در پی تداوم اعتراضات و ناآرامی‌ها در شهرهای مختلف ایران، شاخص بازار بورس ایران روند نزولی پیدا کرد.

روزنامه همشهری روز دوشنبه ۱۱ دی گزارش داد که از دوشنبه هفته قبل که شاخص کل بورس تهران از هفته قبل تا دیروز نزدیک به ۲۸۰۰ واحد معادل ۲.۸ درصد افت کرد.

همچنین در این مدت از ارزش شرکتهای بورس و فرابورس حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان کاسته شده است. بر اساس این گزارش، در دو روز گذشته ارزش سهام ۲۸۱ شرکت در بورس به ‌شدت افت کرده است.

از سوی دیگر، گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی از فعالان اقتصادی سرمایه خود را از بازار بورس به بازارهای غیررسمی نظیر خرید و فروش ارز برده‌اند.

علاوه بر گزارش روزنامه همشهری در این مورد، خبرگزاری‌های داخلی نیز از افزایش قیمت دلار در بازار آزاداز حدود ۴۲۰۰ تومان به ۴۳۱۰ تومان خبر دادند که می‌تواند نشانگر افزایش تقاضا و رفتن سرمایه‌ها به سمت این بازار باشد. 

روز شمار اعتراض‌های گسترده در کشور

اعترا‌ض‌های گسترده در ایران در روزهای گذشته، بیش از ده کشته برجای گذاشته است.

از روز پنجشنبه ۷ دیماه، اعتراض های در شهرهای ایران آغاز شد. ابتدا این اعتراض ها شعارهای اقتصادی داشت اما به تدریج از مشهد، به کرمانشاه و سایر شهرهای ایران کشیده شد. .

تاریخچه شیشه

تاریخچه شیشه

بشر دوران نخستین از طریق سنگهای آتشفشانی و آذرین با شیشه آشنا بوده است . اولین کاربرد شیشه به حدود ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد باز می گردد که از شیشه برای تزئین و پوشش سنگهای ارزان قیمت جهت ساخت نگین استفاده می شده . ساخت و استفاده از اجسام شیشه ای در حدود ۱۵۰۰ سال قبل از میلاد آغاز گردیده و در نهایت این صنعت در امپراطوری رم به کمال رسید ولی اسرار شیشه گری تا زمان انقراض امپراطوری رم برای دیگر ملل فاش نگردید . پس از سقوط امپراطوری رم صنعت شیشه گری در اروپا و خاور میانه منتشر گردیده و به مرور به صنعتی جهانی تبدیل شد . دراین میان ونیز تبدیل به سر آمد شهرهای جهان در صنعت شیشه گردید و تا سالها بزرگترین اجتماع شیشه گران در خود جای داده بود . استفاده از شیشه در صنعت ساختمان به سال ۱۸۵۱ میلادی باز می گردد . در این سال برای اولین بار جوزف پاکستون در کاخ کریستال لندن از شیشه استفاده قابل ملاحظه نمود که مورد توجه معماران قرار گرفت . در سال ۱۸۸۷ اولین ماشین آلات نیمه اتوماتیک تولید شیشه ساخته شد و سپس در سال ۱۹۰۷ اولین دستگاه تمام اتوماتیک ساخت شیشه به جامعه شیشه گران عرضه شد . امروزه با ظهور روش Float ،تولید شیشه های ساختمانی به بلوغ رسیده و تولید کنندگان قادر می باشندکه شیشه های ساختمانی در ابعاد و ضخامتهای متنوع تولید نمایند . با توجه به مزیتهای زیست محیطی و قابلیت بازیافت شیشه پیش بینی کارشناسان بر آن است که مصرف شیشه رو به افزایش بوده و در آینده کاربرد های ساختمانی شیشه صعود چشم گیری خواهد داشت . در ضمن ایران یکی از کشورهای اصلی تولید شیشه های ساختمانی در جهان است .