آیا بانک و بورس رقیب یکدیگرند؟

جنگ بازارها آیا بانک و بورس رقیب یکدیگرند؟ ✍حسین سلاح ورزی #تحلیل_روز ♦در روزهای اخیر بعضی از صاحبنظران اقتصادی نزدیک به بانک مرکزی، ضمن طرح انتقاداتی نسبت به عملکرد بازار سهام کشور، با ناکارآمد خواندن این بازار و غیرمولد دانستن عملکرد آن، در نظام تامین مالی اقتصاد کشور، وجود فشارهای تبلیغاتی و سیاسی از سوی …

 آیا بانک و بورس رقیب یکدیگرند؟

جنگ بازارها آیا بانک و بورس رقیب یکدیگرند؟ ✍حسین سلاح ورزی #تحلیل_روز ♦در روزهای اخیر بعضی از صاحبنظران اقتصادی نزدیک به بانک مرکزی، ضمن طرح انتقاداتی نسبت به عملکرد بازار سهام کشور، با ناکارآمد خواندن این بازار و غیرمولد دانستن عملکرد آن، در نظام تامین مالی اقتصاد کشور، وجود فشارهای تبلیغاتی و سیاسی از سوی …

کاهش شکاف نرخ دلار بازار «نیما» و ارز «سنا»

اقتصادنیوز: بررسی نرخ دلار در سامانه نیما (بازار ثانویه) با نرخ این ارز در سامانه سنا حاکی از کاهش شکاف قیمت این ارز در فاصله یک ماهه ۲۱ آذرماه تا ۲۲ دی ماه است. به گزارش اقتصادنیوز معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی نرخ دلار در سامانه نیما و سنا طی یک ماهه منتهی به …

عصر یخبندان اقتصاد ایران

عصر یخبندان اقتصاد ایران چه چیزی در سال ۹۸ در انتظار ماست؟ سعید مسگری / کارشناس اقتصادی ✏️در سال ۹۷ مجموعه عواملی که قبلا بیان کرده ایم سبب بروز شوک در بازر ارز و جهش قیمت ان شد این جهش ارزی آثار مختلفی بر اقتصاد ایران گذاشت که نخستین آن، ایجاد بی ثباتی در بازارهای …